KADRA KIEROWNICZA

nie, 11.10.2020
mgr Barbara Siudzińska- dyrektor Przedszkola Publicznego w Bierdzanach

KADRA PEDAGOGICZNA

mgr Regina Olszok- nauczyciel, wychowawca grupy 3-4 latków

mgr Aneta Lewicka - nauczyciel, wychowawca grupy 5-6 latków

mgr Nikola Kochanek- Moch- nauczyciel języka niemieckiego

mgr Alicja Janecka - nauczyciel, logopeda

mgr Anna Pikos - nauczyciel języka angielskiego


PRACOWNICY OBSŁUGI

Danuta Gospodarek- woźna oddziałowa

Dorota Grzesik- woźna - palacz

Jolanta Schilk- intendent

Sylwia Kiwus- kucharka