CZAS PRACY PRZEDSZKOLA W MIESIĄCU GRUDNIU

czw, 10.12.2020
Do dnia 24. XII.200r. ( do wigilii) przedszkole czynne bez zmian.

24. XII.2020r. wigilia - przedszkole jest nieczynne.

28.XII. 2020r.- 31. XII. 2020r. Przedszkole czynne.

Prosimy o przekazanie wychowawcom grup informacji, które dzieci będą uczęszczać do przedszkola
 
w następujących dniach grudnia, w związku ze zbliżajacym się końcem roku kalendarzowego i zamknięciem

roku budżetowego.

                                                            Dziękujemy

Dyrektor Przedszkola- Barbara Siudzińska