SZANOWNI RODZICE

sob, 13.02.2021
ZAPISY DZIECI DO PRZEDSZKOLA

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Bierdzanach informuje, że nabór dzieci do przedszkola na rok

2021/2022 rozpoczyna się w dniach od 15 lutego do 5 marca 2021r. Dzieci, które już uczęszczają do

Przedszkola Rodzice wypełniają ,, Deklarację o kontynuacji w przedszkolu. W postępowaniu rekrutacyjnym

będą brały udział dzieci 3-4-5-6 letnie. Zapisu dzieci można dokonywać poprzez przesłanie wypełnionego

wniosku, deklaracji  o kontynuacji na adres mailowy ppbierdzany@interia.pl lub dostarczyć osobiście. Druki do

pobrania na stronie internetowej w Infomacjach: do pobrania. Strona intrnetowa przedszkola:

www.przedszkole-bierdzany.pl

Listy dzieci przyjętych do przedszkola wywieszone będą 26 marca 2021r.