SZANOWNI RODZICE

wto, 23.03.2021

Dzieci, które zostały zgłoszone do Przedszkola na rok szkolny 2021/2022- zostały wszystkie przyjęte i

zakwalifikowane. Lista kandydatów zakwalifikowanych dzieci znajduje się w przedszkolu na tablicy

ogłoszeń. Razem 43 dzieci.

Dyrektor Przedszkola - Barbara Siudzińska