Funkcjonowanie przedszkola

pią, 09.04.2021
Szanowni Rodzice!

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8.04.2021r. - zmieniajace Rozporządzenie
 
w sprawie czasowego ograniczenia, funkcjonowania jednostek Systemu Oświaty w związku
 
 z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19- przedszkole od dnia :

12.04.2021r.- 18.04.2021r. zawieszone zostaje stacjonarne działanie przedszkoli, wprowadza się nauczanie

zdalne. Jednocześnie w przedszkolu organizowane są zajęcia dla posiadających orzeczenie o potrzebie

kształcenia specjalnego, a także m.in. pracowników medycznych, pomocy społecznej, służb porządkowych
 
i oświaty.  Zajęcia te mają być organizowane na wniosek rodziców.

Uprawnieni Rodzice proszeni są kontakt z dyrektorem przedszkola-  ppbierdzany@interia.pl

Barbara Siudzińska