DRODZY RODZICE!

nie, 05.09.2021
Ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków ( NNW) ma charakter dobrowolny. Umowę

ubezpieczenia, każdy rodzic zawiera indywidualnie z wybranym przez siebie ubezpieczycielem, analizując

i wybierając wariant ubezpieczenia NNW dla dziecka tj. zakres ubezpieczenia i składkę, która najbardziej

odpowiada ich oczekiwaniom, preferencjom i potrzebom.

Propozycje:
Szkolna Agencja Ubezpieczeniowa
telefon:531-417-299
telefon: 731- 076 -132
biuro@szkolnaagencja.pl

Inter Risk- Brokerski program - Edukacja program ochrony ubezpieczeniowej dzieci i młodzieży
Kontakt- Martyna Mucha telefon: 797739520