ZAPISY DO PRZEDSZKOLA ROK 2022/2023

śro, 02.02.2022
ZAPISY DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W BIERDZANACH ROK SZKOLNY 2022/2023
w oparciu o Zarządzenie Wójta Gminy Turawa nr. OR. 0050.15.2022 z dnia 27 stycznia 2022r.

Od dnia 01.02.2022r. do 11.02.2022r. Rodzice składają ,, Deklaracje o kontynuacji wychowania


przedszkolnego dla tych dzieci , które już uczęszczają do przedszkola.  Deklaracje wraz z załącznikami są do:

pobrania na stronie internetowej przedszkola w Informacjach ,, do pobrania"

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola Rodzice składają od dnia 21.02.2022r. do 04.03.2022r.

Karta zgłoszenia dziecka wraz z załącznikami również na stronie internetowej lub można otrzymać w

przedszkolu. W postepowaniu rekrutacyjnym w pierwszej kolejności bedą brały udział dzieci 3,4, 5, 6 letnie zamieszkałe na terenie Gminy TurawaKarty zgłoszenia dziecka, oraz Deklaracje można przesłać na adres mailowy ppbierdzany@oswiata- turawa.pl lub osobiście złożyć w przedszkolu.
Listy dzieci przyjętych do przedszkola wywieszone będą  w placówce : 29 marca 2022r.
Dyrektor Przedszkola- Barbara Siudzińska

Wszelkich informacji można uzyskać telefonicznie 77 4213 214