Oświadczenie Rodziców

czw, 27.08.2020
Szanowni Rodzice, prosimy o pobranie ze strony internetowej przedszkola, oświadczenia dotyczącego COVID-19 zakładka ,,Informacje"- do pobrania. Oświadczenie należy przedłożyć w przedszkolu 1.09.2020r.przyprowadzając dziecko do przedszkola.

Od 1.09.2020r. dzieci, ktore zostały zgłoszone i zapisane do placówki przychodzą obecnie wszystkie.

Wytyczne GIS z dnia 26.08.2020r.

Szanowni Rodzice, proszę o zapoznanie się z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 26.08.2020r. dla przedszkoli : https:/www.gove.pl/web/gis/wytyczne- przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020r.dla przedszkoli-oddziałów przedszkolnych- w szkole podstawowej, i innych form wychowania przedszkolnego- oraz instytucji- opiki nad dziećmi w wieku 3 lat- aktualizacja.