CZAS PRACY PRZEDSZKOLA

pon, 31.08.2020
Przedszkole jest czynne od godz. 7.00-16.00

I oddział - 7.00-16.00

II oddział - 8.00- 13.00 lub 15.00 według zadeklarowanych przez rodziców godzin pobytu w

Przedszkolu w ,, Wniosku o przyjęcie  dziecka do Przedszkola"  oraz w ,,Deklaracji

Kontynuacji Dziecka " do PrzedszkolaDzieci do Przedszkola ze względów organizacyjnych przprowadzamy do godz. 8.15

Każdą nieobecność dziecka w Przedszkolu zgłaszamy telefonicznie lub ustnie dzień wcześniej

Numer do telefonu do Przedszkola 77 4 213 214