ZEBRANIE Z RODZICAMI

wto, 01.09.2020
Dnia 10.09.2020r. organizujemy spotkanie z rodzicami. Zebranie odbędzie się w reżimie

sanitarnym- jedno dziecko reprezentuje tylko 1 rodzic ,obowiązuje dezynfekcja rąk oraz

zasłonięcie nosa i ust maseczką, a także powinien być zachowany dystans.

Godzina 16.10- spotkanie Rodziców grupy 3-4 latków

Godzina 16.40 - spotkanie Rodziców grupy 5-6 latków

Na zebraniu przekazane będą informacje dotyczące organizowania pracy placówki w okresie

zagrożenia COWID-19, funkcjonowanie grup, ramowego rozkładu dnia w celu stworzenia

bezpiecznych warunków dla przebywających w placówce dzieci oraz pracowników.

Przed nami trudny rok szkolny w okresie trwania pandemii, musimy się wszyscy nauczyć z

tym żyć i pracować. Wiele zależy od dobrej organizacji pracy i zaangażowania pracowników,

ale również od Samych Rodziców.

                                                      Zapraszamy