DRODZY RODZICE

wto, 29.09.2020
Uprzejmie prosi się Rodziców dzieci 5-6 latków o dokonanie wpłaty na książkę i ćwiczenia z języka angielskiego w kwocie 44,00 zł

Wpłatę można przekazać u wychowawcy grupy. Do książki i ćwiczeń jest dołączona płyta, którą dzieci otrzymają do domu.

Nauczyciel w,, infomacjach" na stronie internetowej będzie podawał tematykę z języka angielskiego dla obu grup, z którą Rodzice

mogą się zapoznać., a dla 5-6 latków będzie podawana piosenka, którą Rodzice w domu mogą z dzieckiem utrwalić.