WIZJA PRZEDSZKOLA

 
 
Przedszkole nasze jest nastawione na szeroko rozumiany rozwój dziecka, tak aby poznało radość płynącą z zabawy,nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi z przyjemnością odkrywało i rozumiało otaczający świat, nauczyło się samodzielności, zasad bezpieczeństwa oraz radzenia sobie z trudnościami i odnosiło suksesy. Każdemu dziecku stwarzamy szansę na miarę jego możliwości.Dążymy do tego, aby nasi wychowankowie osiągnęli gotowość szkolną i odnosili sukcesy w szkole. Dbamy o potrzeby dzieci i rodziców.Rodzice czynnie uczestniczą w życiu przedszkola.