Procedura postępowania z chorym dzieckiem obowiązującym w Przedszkolu Publicznym w Bierdzanach

 
 
1. Do przedszkola uczęszczają wyłącznie zdrowe dzieci.
2. W placówce nie stosuje się żadnych zabiegów medycznych wobec wychowanków, oraz nie podaje się leków na brak profesjonalnej opieki medycznej.
3. W przypadku choroby zakaźnej dziecka, rodzice zobowiązani są do powiadomienia o tym fakcie dyrektora placówki lub nauczyciela, a po każdej chorobie zakaźnej przedkłada się zaświadczenie o zdolności dziecka do uczęszczania do placówki.
4. Dyrektor przedszkola umieszcza informację o zachorowaniu dziecka na chorobę zakaźną na tablicy ogłoszeń.
5. Gdy dziecko jest chore i musi poczekać na odbiór przez rodziców w przedszkolu, należy w przedszkolu:
- zapewnić dziecku zainteresowanie
- w miarę możliwości zapewnić izolację od pozostałych dzieci,
- umożliwić polożenie się na leżaku i przykrycie, gdy dziecko komunikuje taką potrzebę,
- zapewnić możliwość napicia się świeżej wody lub herbaty.