KĄCIK RODZICA

Rodzice, zadbajcie !
- by ubranie i obuwie nie sprawiały dziecku kłopotu
(kupujcie buty na rzepy, spodenki na gumkę w pasie),
- przyzwyczajajcie dziecko, aby samo zakładało ubranie,
- pozwólcie dziecku na samodzielne radzenie sobie
w toalecie,
- respektujcie ustalone zasady postępowania na linii
przedszkole - dom,
- uczcie swoje dziecko zwrotów grzecznościowych;proszę,
dziękuję, przepraszam,
- nie odbierajcie informacji problemowych jako skargę
na dziecko lecz jako troskę do rozwiązania trudności,
- rozmawiajcie z dzieckiem o przedszkolu, kolegach,
zabawach,
- oglądajcie prace dziecka.

                     Wychowawca grupy młodszej